Базови стойности:
mELBW - 171.63 BGN
mELBM - 154.61 BGN
mELO03 - 217.58 BGN
mELO04 - 217.58 BGN
mELO05 - 217.58 BGN
mELP03 - 179.77 BGN
mELP04 - 179.77 BGN
mELP05 - 179.77 BGN
mELPM - 153.53 BGN
mELPW - 164.41 BGN
mUB07 - 1.8038 BGN
mUB14 - 1.8038 BGN
mUB21 - 1.8038 BGN
mUB30 - 1.8038 BGN
Сделки за деня:


Търговската сесия е отворена

Брой сделки за деня
Новини
За повече информация, моля да се свържете с нас на посочените контакти:

+359 2 40 30 200 (централа)

mail@capman.bg