Базови стойности:
mELBW - 358.6 BGN
mELBM - 258.55 BGN
mELO03 - 407.66 BGN
mELO04 - 407.66 BGN
mELO05 - 407.66 BGN
mELP03 - 346.06 BGN
mELP04 - 346.06 BGN
mELP05 - 346.06 BGN
mELPM - 262.13 BGN
mELPW - 349.61 BGN
mUB07 - 1.7894 BGN
mUB14 - 1.7894 BGN
mUB21 - 1.7894 BGN
mUB30 - 1.7894 BGN
Сделки за деня:


Търговската сесия е отворена

Брой сделки за деня
Новини
За повече информация, моля да се свържете с нас на посочените контакти:

+359 2 40 30 200 (централа)

mail@capman.bg