Базови стойности:
mELBW - 138.22 BGN
mELBM - 169.85 BGN
mELO03 - 172.24 BGN
mELO04 - 172.24 BGN
mELO05 - 172.24 BGN
mELP03 - 126.72 BGN
mELP04 - 126.72 BGN
mELP05 - 126.72 BGN
mELPM - 173.84 BGN
mELPW - 125.62 BGN
mUB07 - 1.8308 BGN
mUB14 - 1.8308 BGN
mUB21 - 1.8308 BGN
mUB30 - 1.8308 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 150.24 BGN
mELO04 - 152.24 BGN
mELP05 - 105.72 BGN

Статистика
Бюлетин
NameDate
Бюлетин номер 1305
2023-05-31
Бюлетин номер 1304
2023-05-30
Бюлетин номер 1303
2023-05-29
Бюлетин номер 1302
2023-05-26
Бюлетин номер 1301
2023-05-25
Бюлетин номер 1300
2023-05-23
Месечен бюлетин с натрупване за

Месечен бюлетин с натрупване за 2023


Месечен бюлетин с натрупване за 2022


Месечен бюлетин с натрупване за 2021


Месечен бюлетин с натрупване за 2020

Месечен бюлетин с натрупване за 2023 04


Месечен бюлетин с натрупване за 2023 03


Месечен бюлетин с натрупване за 2023 02


Месечен бюлетин с натрупване за 2023 01

Месечен бюлетин с натрупване за 2022 12


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 11


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 10


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 09


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 08


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 07


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 06


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 05


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 04


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 03


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 02


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 01

Месечен бюлетин с натрупване за 2021 12


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 11


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 10


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 09


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 08


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 07


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 06


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 05


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 04


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 03


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 02


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 01

Месечен бюлетин с натрупване за 2020 12


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 11


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 10


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 09


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 08


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 07


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 06


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 05


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 04


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 03


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 02


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 01