Базови стойности:
mELBW - 85.12 BGN
mELBM - 87.38 BGN
mELO03 - 68.57 BGN
mELO04 - 68.57 BGN
mELO05 - 68.57 BGN
mELP03 - 116.15 BGN
mELP04 - 116.15 BGN
mELP05 - 116.15 BGN
mELPM - 114.31 BGN
mELPW - 108.89 BGN
mUB07 - 1.7726 BGN
mUB14 - 1.7726 BGN
mUB21 - 1.7726 BGN
mUB30 - 1.7726 BGN
Сделки за деня:

2018