Базови стойности:
mELBW - 289.75 BGN
mELBM - 277.64 BGN
mELO03 - 300.97 BGN
mELO04 - 300.97 BGN
mELO05 - 300.97 BGN
mELP03 - 317.32 BGN
mELP04 - 317.32 BGN
mELP05 - 317.32 BGN
mELPM - 349.98 BGN
mELPW - 339.58 BGN
mUB07 - 1.8279 BGN
mUB14 - 1.8279 BGN
mUB21 - 1.8279 BGN
mUB30 - 1.8279 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 270.97 BGN
mELO05 - 267.97 BGN
mELP03 - 285.32 BGN
mELP05 - 283.32 BGN
mUB07 - 1.8289 BGN
mVELGR - 4.520 BGN

Статистика
Бюлетин
NameDate
Бюлетин номер 1230
2023-02-07
Бюлетин номер 1229
2023-02-06
Бюлетин номер 1228
2023-02-03
Бюлетин номер 1227
2023-02-02
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 1227 - 1/2 февруари 2023г.
2023-02-02
Бюлетин номер 1226
2023-02-01
Месечен бюлетин с натрупване за

Месечен бюлетин с натрупване за 2023


Месечен бюлетин с натрупване за 2022


Месечен бюлетин с натрупване за 2021


Месечен бюлетин с натрупване за 2020

Месечен бюлетин с натрупване за 2023 01

Месечен бюлетин с натрупване за 2022 12


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 11


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 10


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 09


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 08


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 07


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 06


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 05


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 04


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 03


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 02


Месечен бюлетин с натрупване за 2022 01

Месечен бюлетин с натрупване за 2021 12


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 11


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 10


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 09


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 08


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 07


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 06


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 05


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 04


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 03


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 02


Месечен бюлетин с натрупване за 2021 01

Месечен бюлетин с натрупване за 2020 12


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 11


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 10


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 09


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 08


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 07


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 06


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 05


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 04


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 03


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 02


Месечен бюлетин с натрупване за 2020 01