Базови стойности:
mELBW - 142.37 BGN
mELBM - 114.16 BGN
mELO03 - 150.72 BGN
mELO04 - 150.72 BGN
mELO05 - 150.72 BGN
mELP03 - 156.88 BGN
mELP04 - 156.88 BGN
mELP05 - 156.88 BGN
mELPM - 125.02 BGN
mELPW - 152.72 BGN
mUB07 - 1.6251 BGN
mUB14 - 1.6251 BGN
mUB21 - 1.6251 BGN
mUB30 - 1.6251 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 176.72 BGN
mELO03 - 168.72 BGN
mELO04 - 165.72 BGN
mELO04 - 161.72 BGN
mELO05 - 168.22 BGN
mELP03 - 194.88 BGN
mELP04 - 189.88 BGN
mELP05 - 181.88 BGN
mUB07 - 1.6256 BGN

Участници на MTF SOFIA могат да бъдат само юридически лица, които са банки или инвестиционни посредници от България или от държава членка, както и юридически лица от трета държава, получили лиценз или с признат лиценз от КФН и допуснати при условията и по реда на Правилата за дейността на многостранната система за търговия, организирана от „Капман“ АД да сключват сделки с финансови инструменти на MTF SOFIA.