Базови стойности:
mELBW - 467.77 BGN
mELBM - 356.26 BGN
mELO03 - 423.65 BGN
mELO04 - 423.65 BGN
mELO05 - 423.65 BGN
mELP03 - 592.19 BGN
mELP04 - 592.19 BGN
mELP05 - 592.19 BGN
mELPM - 458.75 BGN
mELPW - 578.18 BGN
mUB07 - 1.7344 BGN
mUB14 - 1.7344 BGN
mUB21 - 1.7344 BGN
mUB30 - 1.7344 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 395.65 BGN
mELO03 - 392.65 BGN
mELO04 - 396.65 BGN
mELO04 - 389.65 BGN
mELO05 - 397.65 BGN
mELP03 - 557.19 BGN
mELP04 - 562.19 BGN
mELP05 - 567.19 BGN
mUB07 - 1.7341 BGN
mUB07 - 1.7338 BGN
mUB07 - 1.7334 BGN
mUB07 - 1.7342 BGN
mUB07 - 1.7339 BGN

Участници на MTF SOFIA могат да бъдат само юридически лица, които са банки или инвестиционни посредници от България или от държава членка, както и юридически лица от трета държава, получили лиценз или с признат лиценз от КФН и допуснати при условията и по реда на Правилата за дейността на многостранната система за търговия, организирана от „Капман“ АД да сключват сделки с финансови инструменти на MTF SOFIA.