Базови стойности:
mELBW - 101.14 BGN
mELBM - 102.4 BGN
mELO03 - 101.05 BGN
mELO04 - 101.05 BGN
mELO05 - 101.05 BGN
mELP03 - 130.95 BGN
mELP04 - 130.95 BGN
mELP05 - 130.95 BGN
mELPM - 126.42 BGN
mELPW - 123.03 BGN
mUB07 - 1.6107 BGN
mUB14 - 1.6107 BGN
mUB21 - 1.6107 BGN
mUB30 - 1.6107 BGN
Сделки за деня:


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини