Базови стойности:
mELBW - 93.53 BGN
mELBM - 101.59 BGN
mELO03 - 75.68 BGN
mELO04 - 75.68 BGN
mELO05 - 75.68 BGN
mELP03 - 116.1 BGN
mELP04 - 116.1 BGN
mELP05 - 116.1 BGN
mELPM - 122.5 BGN
mELPW - 116.98 BGN
mUB07 - 1.7614 BGN
mUB14 - 1.7614 BGN
mUB21 - 1.7614 BGN
mUB30 - 1.7614 BGN
Сделки за деня:


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини