Базови стойности:
mELBW - 138.22 BGN
mELBM - 169.85 BGN
mELO03 - 172.24 BGN
mELO04 - 172.24 BGN
mELO05 - 172.24 BGN
mELP03 - 126.72 BGN
mELP04 - 126.72 BGN
mELP05 - 126.72 BGN
mELPM - 173.84 BGN
mELPW - 125.62 BGN
mUB07 - 1.8308 BGN
mUB14 - 1.8308 BGN
mUB21 - 1.8308 BGN
mUB30 - 1.8308 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 150.24 BGN
mELO04 - 152.24 BGN
mELP05 - 105.72 BGN

Новини Пазар за разтеж - MTF SOFIA