Базови стойности:
mELBW - 289.75 BGN
mELBM - 277.64 BGN
mELO03 - 300.97 BGN
mELO04 - 300.97 BGN
mELO05 - 300.97 BGN
mELP03 - 317.32 BGN
mELP04 - 317.32 BGN
mELP05 - 317.32 BGN
mELPM - 349.98 BGN
mELPW - 339.58 BGN
mUB07 - 1.8279 BGN
mUB14 - 1.8279 BGN
mUB21 - 1.8279 BGN
mUB30 - 1.8279 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 270.97 BGN
mELO05 - 267.97 BGN
mELP03 - 285.32 BGN
mELP05 - 283.32 BGN
mUB07 - 1.8289 BGN
mVELGR - 4.520 BGN

Новини Пазар за разтеж - MTF SOFIA