Базови стойности:
mELBW - 444.37 BGN
mELBM - 404.89 BGN
mELO03 - 257.65 BGN
mELO04 - 257.65 BGN
mELO05 - 257.65 BGN
mELP03 - 507.48 BGN
mELP04 - 507.48 BGN
mELP05 - 507.48 BGN
mELPM - 515.01 BGN
mELPW - 590.06 BGN
mUB07 - 1.7322 BGN
mUB14 - 1.7322 BGN
mUB21 - 1.7322 BGN
mUB30 - 1.7322 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 225.65 BGN
mUB07 - 1.7327 BGN

Нормативни изисквания и документи - Пазар за разтеж на MTF SOFIA

Пазар за растеж е организиран сегмент на лицензирана многостранна система за търговия MTF SOFIA, съгласно решение на КФН от дата 26.08.2021г.

Правилата за дейността и приложенията към тях, регламентиращи дейността на сегмент Пазар за растеж са:Правила за дейността на сегмент Пазар за растеж


Приложение №1


Приложение №2


Приложение №3


Приложение №4


Приложение №5


Нова тарифа за предлаганите услуги и такси на Сегмент Пазар за разтеж MTF – Sofia от 15.11.2021