Базови стойности:
mELBW - 696.33 BGN
mELBM - 773.17 BGN
mELO03 - 680.01 BGN
mELO04 - 680.01 BGN
mELO05 - 680.01 BGN
mELP03 - 726.4 BGN
mELP04 - 726.4 BGN
mELP05 - 726.4 BGN
mELPM - 905.91 BGN
mELPW - 771.58 BGN
mUB07 - 2.028 BGN
mUB14 - 2.028 BGN
mUB21 - 2.028 BGN
mUB30 - 2.028 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 693.01 BGN
mELO04 - 660.01 BGN
mELP03 - 716.40 BGN
mEUBG - 2.120 BGN
mSLSR - 5.600 BGN
mUB07 - 2.0270 BGN

Нормативни изисквания и документи - Пазар за разтеж на MTF SOFIA

Пазар за растеж е организиран сегмент на лицензирана многостранна система за търговия MTF SOFIA, съгласно решение на КФН от дата 26.08.2021г.

Правилата за дейността и приложенията към тях, регламентиращи дейността на сегмент Пазар за растеж са:Правила за дейността на сегмент Пазар за растеж


Приложение №1


Приложение №2


Приложение №3


Приложение №4


Приложение №5


Нова тарифа за предлаганите услуги и такси на Сегмент Пазар за разтеж MTF – Sofia от 15.11.2021