Базови стойности:
mELBW - 153.03 BGN
mELBM - 212.71 BGN
mELO03 - 197.75 BGN
mELO04 - 197.75 BGN
mELO05 - 197.75 BGN
mELP03 - 228.96 BGN
mELP04 - 228.96 BGN
mELP05 - 228.96 BGN
mELPM - 221.27 BGN
mELPW - 165.72 BGN
mUB07 - 1.8031 BGN
mUB14 - 1.8031 BGN
mUB21 - 1.8031 BGN
mUB30 - 1.8031 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 167.75 BGN
mELO04 - 164.75 BGN
mELP03 - 197.96 BGN
mELP05 - 194.96 BGN
mUB07 - 1.8021 BGN

UNDER CONSTRUCTION