Базови стойности:
mELBW - 66.2 BGN
mELBM - 72.11 BGN
mELO03 - 58.04 BGN
mELO04 - 58.04 BGN
mELO05 - 58.04 BGN
mELP03 - 69.16 BGN
mELP04 - 69.16 BGN
mELP05 - 69.16 BGN
mELPM - 88.68 BGN
mELPW - 78.34 BGN
mUB07 - 1.7176 BGN
mUB14 - 1.7176 BGN
mUB21 - 1.7176 BGN
mUB30 - 1.7176 BGN
Сделки за деня:

Нормативни изисквания и документи - MTF SOFIA
Приложения за ТЪРГУЕМ СЕРТИФИКАТ за Електрическа енергия
Приложения за ТЪРГУЕМ СЕРТИФИКАТ за валута USD BGN
Приложение №1 за сегменти STARTUP/OTC/OTC Облигации
Справка по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията