Базови стойности:
mELBW - 47.92 BGN
mELBM - 56 BGN
mELO03 - 52.36 BGN
mELO04 - 52.36 BGN
mELO05 - 52.36 BGN
mELP03 - 55.23 BGN
mELP04 - 55.23 BGN
mELP05 - 55.23 BGN
mELPM - 69.37 BGN
mELPW - 55.83 BGN
mUB07 - 1.7726 BGN
mUB14 - 1.7726 BGN
mUB21 - 1.7726 BGN
mUB30 - 1.7726 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 50.36 BGN
mELO04 - 50.76 BGN
mELO04 - 50.36 BGN
mELO05 - 50.36 BGN
mELP03 - 53.43 BGN
mELP03 - 53.23 BGN
mELP04 - 52.63 BGN
mELP05 - 53.48 BGN
mELP05 - 53.23 BGN
mSCOMB - 101.905 BGN
mSINT - 43.000 BGN
mUB07 - 1.7718 BGN

Нормативни изисквания и документи - MTF SOFIA
Приложения за ТЪРГУЕМ СЕРТИФИКАТ за Електрическа енергия
Приложения за ТЪРГУЕМ СЕРТИФИКАТ за валута USD BGN
Приложение №1 за сегменти STARTUP/OTC/OTC Облигации
Справка по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията