Базови стойности:
mELBW - 133.61 BGN
mELBM - 125.7 BGN
mELO03 - 79.56 BGN
mELO04 - 79.56 BGN
mELO05 - 79.56 BGN
mELP03 - 86.45 BGN
mELP04 - 86.45 BGN
mELP05 - 86.45 BGN
mELPM - 171.05 BGN
mELPW - 168.11 BGN
mUB07 - 1.7226 BGN
mUB14 - 1.7226 BGN
mUB21 - 1.7226 BGN
mUB30 - 1.7226 BGN
Сделки за деня:

Нормативни изисквания и документи - MTF SOFIA
Приложения за ТЪРГУЕМ СЕРТИФИКАТ за Електрическа енергия
Приложения за ТЪРГУЕМ СЕРТИФИКАТ за валута USD BGN
Справка по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията