Базови стойности:
mELBW - 71.72 BGN
mELBM - 83.13 BGN
mELO03 - 60.51 BGN
mELO04 - 60.51 BGN
mELO05 - 60.51 BGN
mELP03 - 88.81 BGN
mELP04 - 88.81 BGN
mELP05 - 88.81 BGN
mELPM - 96.6 BGN
mELPW - 83.55 BGN
mUB07 - 1.7985 BGN
mUB14 - 1.7985 BGN
mUB21 - 1.7985 BGN
mUB30 - 1.7985 BGN
Сделки за деня:

Нормативни изисквания и документи - MTF SOFIA
Приложения за ТЪРГУЕМ СЕРТИФИКАТ за Електрическа енергия
Приложения за ТЪРГУЕМ СЕРТИФИКАТ за валута USD BGN
Приложение №1 за сегменти STARTUP/OTC/OTC Облигации
Справка по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията