Базови стойности:
mELBW - 444.37 BGN
mELBM - 404.89 BGN
mELO03 - 257.65 BGN
mELO04 - 257.65 BGN
mELO05 - 257.65 BGN
mELP03 - 507.48 BGN
mELP04 - 507.48 BGN
mELP05 - 507.48 BGN
mELPM - 515.01 BGN
mELPW - 590.06 BGN
mUB07 - 1.7322 BGN
mUB14 - 1.7322 BGN
mUB21 - 1.7322 BGN
mUB30 - 1.7322 BGN
Сделки за деня:Информация от емитенти