Базови стойности:
mELBW - 82.71 BGN
mELBM - 87.45 BGN
mELO03 - 60.41 BGN
mELO04 - 60.41 BGN
mELO05 - 60.41 BGN
mELP03 - 92.13 BGN
mELP04 - 92.13 BGN
mELP05 - 92.13 BGN
mELPM - 104.4 BGN
mELPW - 98.86 BGN
mUB07 - 1.6497 BGN
mUB14 - 1.6497 BGN
mUB21 - 1.6497 BGN
mUB30 - 1.6497 BGN
Сделки за деня:
mBLAND - 1.020 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mELO03 - 56.41 BGN
mELO04 - 55.41 BGN
mELO05 - 57.41 BGN
mELP03 - 86.13 BGN
mELP04 - 86.13 BGN
mELP05 - 87.13 BGN
mUB07 - 1.6492 BGN


КодЕмитентДен/ЧасЦенаВалутаКоличествоСума, BGNПромяна,%
mBLANDБулленд инвестмънтс АДСИЦ10:42:26/202010261.020BGN227000231,540.002.00
mUB07Търгуем сертификат USDBGN0711:10:09/202010261.6492BGN10001,649,200.00-0.29
mELP03Електрическа енергия пикова -El peak 0311:36:23/2020102686.13BGN77,234.92-13.53
mELO03Електрическа енергия извънпикова-El off-peak 0311:42:03/2020102656.41BGN85,415.36-35.27
mELP04Електрическа енергия пикова -El peak 0412:13:12/2020102686.13BGN55,167.80-14.39
mELO04Електрическа енергия извънпикова-El off-peak 0412:39:15/2020102655.41BGN74,654.44-35.68
mELP05Електрическа енергия пикова -El peak 0513:37:05/2020102687.13BGN77,318.92-13.74
mELO05Електрическа енергия извънпикова-El off-peak 0513:38:27/2020102657.41BGN85,511.36-36.32
mCHHB1Черноморски холдинг АД14:49:48/20201026101.395BGN13301,348,553.500.00
mCHHB1Черноморски холдинг АД14:49:48/20201026101.395BGN15151,536,134.250.00
mCHHB1Черноморски холдинг АД14:49:48/20201026101.395BGN556563,756.200.00
mCHHB1Черноморски холдинг АД14:56:54/20201026101.395BGN569576,937.550.00
mCHHB1Черноморски холдинг АД15:11:29/20201026101.395BGN10001,013,950.000.00
mCHHB1Черноморски холдинг АД15:11:29/20201026101.395BGN276279,850.200.00
mCHHB1Черноморски холдинг АД15:11:29/20201026101.395BGN190192,650.500.00
mCHHB1Черноморски холдинг АД15:11:29/20201026101.395BGN280283,906.000.00
mCHHB1Черноморски холдинг АД15:14:22/20201026101.395BGN12251,242,088.750.00
mCHHB1Черноморски холдинг АД15:17:58/20201026101.395BGN289293,031.550.00