Базови стойности:
mELBW - 82.71 BGN
mELBM - 87.45 BGN
mELO03 - 60.41 BGN
mELO04 - 60.41 BGN
mELO05 - 60.41 BGN
mELP03 - 92.13 BGN
mELP04 - 92.13 BGN
mELP05 - 92.13 BGN
mELPM - 104.4 BGN
mELPW - 98.86 BGN
mUB07 - 1.6497 BGN
mUB14 - 1.6497 BGN
mUB21 - 1.6497 BGN
mUB30 - 1.6497 BGN
Сделки за деня:
mBLAND - 1.020 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mCHHB1 - 101.395 BGN
mELO03 - 56.41 BGN
mELO04 - 55.41 BGN
mELO05 - 57.41 BGN
mELP03 - 86.13 BGN
mELP04 - 86.13 BGN
mELP05 - 87.13 BGN
mUB07 - 1.6492 BGN


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини