Базови стойности:
mELBW - 88.13 BGN
mELBM - 78.31 BGN
mELO03 - 68.79 BGN
mELO04 - 68.79 BGN
mELO05 - 68.79 BGN
mELP03 - 98.63 BGN
mELP04 - 98.63 BGN
mELP05 - 98.63 BGN
mELPM - 98.29 BGN
mELPW - 119.63 BGN
mUB07 - 1.7165 BGN
mUB14 - 1.7165 BGN
mUB21 - 1.7165 BGN
mUB30 - 1.7165 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 79.32 BGN
mELO04 - 76.50 BGN
mELP03 - 88.21 BGN
mELP04 - 88.90 BGN
mUB07 - 1.7175 BGN
mUB21 - 1.7178 BGN


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня