Базови стойности:
mELBW - 88.81 BGN
mELBM - 89.81 BGN
mELO03 - 87.2 BGN
mELO04 - 87.2 BGN
mELO05 - 87.2 BGN
mELP03 - 100.26 BGN
mELP04 - 100.26 BGN
mELP05 - 100.26 BGN
mELPM - 108.18 BGN
mELPW - 106.84 BGN
mUB07 - 1.6705 BGN
mUB14 - 1.6705 BGN
mUB21 - 1.6705 BGN
mUB30 - 1.6705 BGN
Сделки за деня:


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини