Базови стойности:
mELBW - 773.96 BGN
mELBM - 723.32 BGN
mELO03 - 763.75 BGN
mELO04 - 763.75 BGN
mELO05 - 763.75 BGN
mELP03 - 861.84 BGN
mELP04 - 861.84 BGN
mELP05 - 861.84 BGN
mELPM - 783.85 BGN
mELPW - 771.74 BGN
mUB07 - 1.9243 BGN
mUB14 - 1.9243 BGN
mUB21 - 1.9243 BGN
mUB30 - 1.9243 BGN
Сделки за деня:


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини
За повече информация, моля да се свържете с нас на посочените контакти:

+359 2 40 30 200 (централа)

mail@capman.bg