Базови стойности:
mELBW - 467.77 BGN
mELBM - 356.26 BGN
mELO03 - 423.65 BGN
mELO04 - 423.65 BGN
mELO05 - 423.65 BGN
mELP03 - 592.19 BGN
mELP04 - 592.19 BGN
mELP05 - 592.19 BGN
mELPM - 458.75 BGN
mELPW - 578.18 BGN
mUB07 - 1.7344 BGN
mUB14 - 1.7344 BGN
mUB21 - 1.7344 BGN
mUB30 - 1.7344 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 395.65 BGN
mELO03 - 392.65 BGN
mELO04 - 396.65 BGN
mELO04 - 389.65 BGN
mELO05 - 397.65 BGN
mELP03 - 557.19 BGN
mELP04 - 562.19 BGN
mELP05 - 567.19 BGN
mUB07 - 1.7341 BGN
mUB07 - 1.7338 BGN
mUB07 - 1.7334 BGN
mUB07 - 1.7342 BGN
mUB07 - 1.7339 BGN


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини
За повече информация, моля да се свържете с нас на посочените контакти:

+359 2 40 30 200 (централа)

mail@capman.bg