Базови стойности:
mELBW - 78.47 BGN
mELBM - 84.41 BGN
mELO03 - 79.34 BGN
mELO04 - 79.34 BGN
mELO05 - 79.34 BGN
mELP03 - 147.71 BGN
mELP04 - 147.71 BGN
mELP05 - 147.71 BGN
mELPM - 106.15 BGN
mELPW - 97.7 BGN
mUB07 - 1.7385 BGN
mUB14 - 1.7385 BGN
mUB21 - 1.7385 BGN
mUB30 - 1.7385 BGN
Сделки за деня:


Търговската сесия е отворена