Базови стойности:
mELBW - 138.22 BGN
mELBM - 169.85 BGN
mELO03 - 172.24 BGN
mELO04 - 172.24 BGN
mELO05 - 172.24 BGN
mELP03 - 126.72 BGN
mELP04 - 126.72 BGN
mELP05 - 126.72 BGN
mELPM - 173.84 BGN
mELPW - 125.62 BGN
mUB07 - 1.8308 BGN
mUB14 - 1.8308 BGN
mUB21 - 1.8308 BGN
mUB30 - 1.8308 BGN
Сделки за деня:
mELO04 - 152.24 BGN


Търговската сесия е отворена

Брой сделки за деня
Новини
За повече информация, моля да се свържете с нас на посочените контакти:

+359 2 40 30 200 (централа)

mail@capman.bg