Базови стойности:
mELBW - 109.28 BGN
mELBM - 113.26 BGN
mELO03 - 88.76 BGN
mELO04 - 88.76 BGN
mELO05 - 88.76 BGN
mELP03 - 113.64 BGN
mELP04 - 113.64 BGN
mELP05 - 113.64 BGN
mELPM - 133.51 BGN
mELPW - 126.18 BGN
mUB07 - 1.7573 BGN
mUB14 - 1.7573 BGN
mUB21 - 1.7573 BGN
mUB30 - 1.7573 BGN
Сделки за деня:
mELBW - 116.78 BGN
mELO03 - 80.26 BGN
mELO04 - 81.26 BGN
mELP03 - 100.30 BGN
mELP04 - 129.64 BGN
mELPW - 116.18 BGN
mUB07 - 1.7585 BGN


Търговската сесия е отворена

Брой сделки за деня
Новини