Базови стойности:
mELBW - 111.98 BGN
mELBM - 95.68 BGN
mELO03 - 81.82 BGN
mELO04 - 81.82 BGN
mELO05 - 81.82 BGN
mELP03 - 139.26 BGN
mELP04 - 139.26 BGN
mELP05 - 139.26 BGN
mELPM - 118.34 BGN
mELPW - 136.22 BGN
mUB07 - 1.6326 BGN
mUB14 - 1.6326 BGN
mUB21 - 1.6326 BGN
mUB30 - 1.6326 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 71.32 BGN
mELO03 - 73.82 BGN
mELO04 - 71.82 BGN
mELO04 - 72.82 BGN
mELO05 - 71.82 BGN
mELP03 - 123.26 BGN
mELP04 - 121.26 BGN
mELP05 - 120.26 BGN
mHSOF - 4.000 BGN
mICPD - 0.950 BGN
mICPD - 0.950 BGN
mICPD - 0.950 BGN
mSLSR - 4.000 BGN
mSLSR - 4.000 BGN
mUB07 - 1.6331 BGN


Търговската сесия е отворена

Брой сделки за деня
Новини