Базови стойности:
mELBW - 696.33 BGN
mELBM - 773.17 BGN
mELO03 - 680.01 BGN
mELO04 - 680.01 BGN
mELO05 - 680.01 BGN
mELP03 - 726.4 BGN
mELP04 - 726.4 BGN
mELP05 - 726.4 BGN
mELPM - 905.91 BGN
mELPW - 771.58 BGN
mUB07 - 2.028 BGN
mUB14 - 2.028 BGN
mUB21 - 2.028 BGN
mUB30 - 2.028 BGN
Сделки за деня:
mELO03 - 693.01 BGN
mELO04 - 660.01 BGN
mELP03 - 716.40 BGN
mEUBG - 2.120 BGN
mSLSR - 5.600 BGN
mUB07 - 2.0270 BGN


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини
За повече информация, моля да се свържете с нас на посочените контакти:

+359 2 40 30 200 (централа)

mail@capman.bg