Базови стойности:
mELBW - 81.39 BGN
mELBM - 90.74 BGN
mELO03 - 79.56 BGN
mELO04 - 79.56 BGN
mELO05 - 79.56 BGN
mELP03 - 85.25 BGN
mELP04 - 85.25 BGN
mELP05 - 85.25 BGN
mELPM - 115.24 BGN
mELPW - 95.75 BGN
mUB07 - 1.7265 BGN
mUB14 - 1.7265 BGN
mUB21 - 1.7265 BGN
mUB30 - 1.7265 BGN
Сделки за деня:


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини