Базови стойности:
mELBW - 109.75 BGN
mELBM - 95.52 BGN
mELO03 - 98.08 BGN
mELO04 - 98.08 BGN
mELO05 - 98.08 BGN
mELP03 - 114.15 BGN
mELP04 - 114.15 BGN
mELP05 - 114.15 BGN
mELPM - 114.55 BGN
mELPW - 123.47 BGN
mUB07 - 1.7639 BGN
mUB14 - 1.7639 BGN
mUB21 - 1.7639 BGN
mUB30 - 1.7639 BGN
Сделки за деня:


Търговската сесия е отворена

Брой сделки за деня
Новини